Existuje mnoho definic koučování a zejména v dnešní době jde o velmi moderní a možná někdy „nadužívaný“ výraz. Každý si asi pod tímto pojmem představí na základě svých zkušenstí něco jiného.

Osobně vnímám koučink jako účinnou formu podpory při stanovování a dosahování individuálních cílů, a to v širokém spektru oblastí. Na rozdíl od jiných forem podpory jako je trénink, mentoring, poradenství či terapie je cílem změna myšlení, postojů, osobního nastavení. Jde o rozvoj osobnosti, který se pak může pozitivně projevit na zvýšení výkonnosti, efektivity, pocitu osobní spokojenosti či seberealizace, zvýšení sebevědomí, motivace apod.

Při tomto druhu kontaktu je vždy největší kus práce právě na klientovi, který se sám rozhodl služby kouče využít. Právě klient je vždy nositelem změny, nikoli příjemcem zaručených rad. Někdy je třeba překonat osobní bariéry, podpořit kreativitu a nové nápady, prozkoumat dosud neobjevené krajiny…

Není to sice podmínkou úspěšného koučinku, ale ve své praxi vidím jako výhodu své psychologické vzdělání, dlouholetou praxi na krizové lince důvěry i s vedením týmu a také účast v dlouhodobém výcviku v systemické supervizi a koučování.

Všechny tyto zkušenosti mě naučily respektovat individualitu jedince a přitom nahlížet komplexnost tématu, dodržovat etická pravidla a profesionální hranice, hledat společně s klientem dosud nevyužité zdroje, a to jak vnitřní, tak vnější.

Nabízím koučink „šitý na míru“ a zohledňující možnosti jednotlivců i organizací. Frekvence i cena sezení je stanovena na základě dohody.