Dlouhá léta pracuji na lince důvěry,

kterou také vedu. Stejně jako na lince

umím naslouchat a jsem tu pro Vás,

ať už potřebujete řešit cokoli…

Už patnáct let se pohybuji zejména v sociálních službách, zkušenosti však mám také z prostředí školského. Vystudovala jsem sociální práci, psychologii i učitelství, což mi umožňuje vidět věci z různých perspektiv. Od roku 2007 pracuji jako psycholožka a krizová interventka na Pražské lince důvěry, kterou posledních 10 let rovněž vedu. Mám tedy zkušenosti s přímou prací s klienty v nejrůznějších a mnohdy velmi náročných životních situacích i s vedením poměrně velkého týmu konzultantů.

Lektoruji kurzy zaměřené zejména na krizovou intervenci a její nejrůznější formy a aplikace. Lektorsky spolupracuji s Profesním institutem Jahodovka a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V rámci primární prevence pořádáme také besedy na základních školách.

Při vlastní práci s klienty jsem si měla sama možnost ověřit, jak důležitou roli hraje kvalitní supervize. Na interní úrovni vedu již deset let sama zejména případové supevize. V rámci rozšíření kvalifikace jsem se rozhodla absolvovat výcvik v systemické supervizi a koučování.

Aktuálně tak vedle lektorování nabízím i možnost externí supervize (individuální, skupinové, týmové, manažerské, případové…) a koučování. Stejně jako při práci s klienty linky důvěry vždy uplatňuji individuální přístup, nabízím rozšíření zorného pole i bezpečný prostor pro sdílení všeho, co je třeba.