Supervize je vnímána zejména jako systematická profesionální podpora, která se uplatňuje u jednotlivců, skupin i týmů. Důležitým aspektem je vždy zajištění bezpečí, důvěry a neohrožující atmosféry. Je zprostředkováním nezatíženého náhledu na vlastní práci. Lze se podívat na to, co a jak děláme, rozhlédnout se a umožnit přijetí změn.

Supervize není kontrola, základními principy supervize je důraz na partnerský (kolegiální) vztah a respektování zakázky supervidovaného. Supervizor není v mocenské pozici, je vázán etickým kodexem a mlčenlivostí.

Supervize nachází své nejčastější uplatnění v prostředí sociálních služeb a pomáhajících profesí, kde je účinnou prevencí rizik souvisejících s pomáhající rolí a příspívá ke zvyšování profesionálních kompetencí pracovníků a kvality služeb. Umožňuje také reflexi a sebereflexi, pomáhá předcházet syndromu vyhoření či eskalaci konfliktů v týmu. Supervize se hodí všude tam, kde pracujete s lidmi, a to ve všech stupních řízení.

Externí supervizor může přinést do organizace nový nezaujatý pohled, který není ovlivněný strukturou či vztahy. Dle poptávky a aktuálních potřeb se lze domluvit na supervizi individuální (určené jednotlivcům), skupinové či týmové. Supervize mohou být i případové či projektové, posilující schopnost orientace v řešení situace, tvořivého myšlení, hledání cest a perspektiv. Díky nastaveným etickým pravidlům lze otevřít i citlivá témata a věnovat se nejistotám, pochybnostem a obavám.

Ve své praxi právě v pomáhající profesi jsem se sama v roli supervidovaného přesvědčila o nezastupitelné roli supervize. Sama jsem pak měla možnost dlouhá léta vést případové supervize. I s ohledem na tyto zkušenosti i zkušenosti s vedením týmu jsem se rozhodla absolvovat výcvik v systemické supervizi a koučování a etablovat se v pozici supervizora.

Nabízím tak různé typy supervizí zohledňující potřeby a možnosti jednotlivců i organizací. Frekvence i cena (za 60 minut) je stanovena na základě dohody a uzavřeného supervizního kontraktu. Ovlivňuje ji dojednaný obsah, forma i celkový rozsah supervizní práce.