Nabízím možnost kursů na klíč z oblasti krizové pomoci a její aplikace v různých oblastech života. Vycházím přitom zejména z dlouholetých zkušeností s prací na lince důvěry. Aktuálně spolupracuji s Profesním institutem Jahodovka, kde lektoruji kursy distanční krizové intervence (telefon, chat, e-mail…).

Rovněž nárazově přednáším na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a účastním se preventivních osvětových programů na základních školách.

Jako lektorka kladu důraz na propojení teorie s praxí, dostatečný prostor k nácviku, ale i zasazení do širších kontextů. Nabízím profesionální a zároveň lidský přístup, spolehlivost, strukturovanost a důraz na etiku.

Vystudovala jsem mimo jiné i učitelství v rámci programu celoživotního vzdělávání, takže splňuji kvalifikaci pro práci se studenty středních, vyších odborných i vysokých škol.

Podmínky spolupráce jsou vždy domlouvány individuálně s ohledem na časové a finanční možnosti obou stran, náročnost přípravy či požadované výstupy.